Technologická podnikatelka roku 2023 Alex Belingerová. Kdo bude umět pracovat s umělou inteligencí, brzy bude na trhu práce zvýhodněn

Alexandra Belingerová podniká v oblasti optimalizace softwarových nástrojů v e-commerce. Před několika lety byly pro její firmu Databig nástroje AI hudbou budoucnosti. Nyní každý klient na začátku konverzace pokládá otázku, zda Databig využívá umělou inteligenci. Jejím dosavadním úspěchem je stabilní rostoucí firma s dlouholetými zákazníky, ale také s novými obchodními příležitostmi. V polovině roku 2023 byla pod patronací Microsoft a DataClue nominována na Cenu za digitální transformaci, kterou již 16 let uděluje OCEŇOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK.

Budoucnost s umělou inteligencí

Ačkoliv se pojem umělá inteligence celou řadu let skloňuje v mnoha kontextech, v posledních měsících rezonuje velmi intenzivně. „Tím, že to je něco nového, vyvolává to jak pozitivní, tak negativní diskuze. Stejně tak, jako když vidíte sklenici a polovina lidí Vám sdělí, že je poloprázdná a druhá, že je poloplná,“ uvedla podnikatelka Belingerová. Stejně tak názory na AI se různí a lidé toto, stále ještě poměrně nové téma, nemusí umět uchopit, což vede často k obavám a ke strachu. Alexandra Belingerová dále uvedla, že i přesto, že vnímá AI jako velký přínos, bohužel některé profese budou do budoucna umělou inteligencí nahrazeny. Řada činností bude efektivnější, snazší a rychlejší. „Pokud se daný pracovník naučí využívat nástroje umělé inteligence, může to využít ve svůj prospěch, což přináší výhody i na trhu práce.“

Příležitosti využití AI ve státní sféře podle Belingerové

Umělá inteligence začíná hrát stále větší roli také v řadě oblastí státní sféry. Belingerová uvedla některé z oblastí, ve kterých se AI zatím nevyužívá a mohla by být v budoucnosti snadno implementována s vysokými potencionálními přínosy.

Doprava: Řízení dopravy, optimalizace tras a analýza dat pro zefektivnění veřejné dopravy.
Školství: Personalizované vzdělávací programy, analýza výsledků testů a podpora rozhodování v oblasti vzdělávání.
Správa veřejných financí: Automatizace procesů účetnictví, detekce podvodů, optimalizace rozpočtů.
E-Government: Chatboti nebo virtuální asistenti pro zlepšení komunikace s občany, online služby a podpora pro digitální interakce.
Zdravotnictví: Využívání AI k analyzování medicínských dat, diagnostice onemocnění a plánování léčby.
Bezpečnost a obrana: Monitorování hranic, rozpoznávání vzorů v bezpečnostních kamerách, analýza dat pro prevenci kriminality a terorismu.
Správa životního prostředí: Monitorování a analýza dat o životním prostředí, predikce změn klimatu a ochrana biodiverzity.
Justice: Analýza právních dokumentů, predikce vývoje právních případů a optimalizace soudních procesů.
Migrace a imigrace: Vyhodnocení dat pro plánování a správu migračních toků, bezpečnostní aspekty.
Připravenost na katastrofy: Prediktivní modely pro předpověď a připravenost na přírodní katastrofy a havárie.

Je důležité mít stále na paměti, že implementace AI ve státní sféře vyvolává otázky týkající se etiky, transparentnosti a zabezpečení dat. Vývoj a používání umělé inteligence by mělo probíhat s ohledem na práva jednotlivců a bezpečnost občanů.

Hrozby plynoucí z příchodu AI

Největší hrozba, kterou s sebou AI přináší, ukazuje v bezpečnosti a ve vzdělávání. Jedná se například o nátlak na školský systém, protože se ke psaní slohových prací velmi často používá automat a práce je již nyní velmi těžko identifikovatelná jako „podvod“. Dále se jedná o samotné úniky dat z mobilních či jiných zařízeních.

Zvláště u mládeže v pubertálním a adolescentním věku může dojít k nechtěným únikům audio-vizuálních záznamů, které mohou mít nedozírné následky. Pokud není AI řádně monitorována a řízena, může mít negativní vliv např. v oblasti ochrany osobních údajů, nespravedlivých prohlášeních a lživých informací, diskriminace a nerovnosti, kyberšikany a bezpečného online prostředí. Proto je důležité, aby tvůrci politik, vývojáři i rodiče pracovali na minimalizaci těchto rizik. Měli by se společně snažit o to, aby implementace umělé inteligence probíhala odpovědným, etickým způsobem a neohrozila bezpečnost dětí a mládeže. Vzdělávání a osvěta ohledně bezpečného a odpovědného používání technologií jsou tak zcela klíčovými prostředky pro minimalizaci potenciálních nebezpečí.

„Umělá inteligence je dobrý sluha, ale špatný pán,“ uvedla na závěr Alexandra Belingerová.

Zdroj: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru