Petr Filipi: Spolupráce podniků s vysokými školami je někdy obtížná, ale přináší výsledky

Petr Filipi, ředitel odboru inovativních a digitálních řešení, při našem rozhovoru během slavnostního udílení cen v rámci Podnikatelského projektu roku 2023, zdůrazňoval význam digitální transformace a spolupráce firem s vysokými školami pro rozvoj podniků. Tato spolupráce přináší mnoho výhod pro firmy, včetně přístupu k novým technologiím a schopnosti inovovat, což má potenciál přispívat pro jejich budoucí konkurenceschopnost na trhu. Nastavení zásad efektivní spolupráce a respektování potřeb obou stran je klíčové pro dosažení vzájemných cílů a úspěch ve vývoji a inovacích.

Náročná digitální transformace

Existuje několik důvodů, proč řada firem projevuje obavy a strach z digitální transformace. Ta totiž často vyžaduje nové technologické dovednosti a znalosti a mnoho firem nemá dostatečně vyškolené zaměstnance, kteří by byli schopni novinky efektivně implementovat. Zavedení digitálních technologií může být také velmi nákladné. Firmy se obávají, že investice do nových technologií a systémů mohou v krátkodobém horizontu znamenat vysoké náklady a, i když by mohly přinést dlouhodobé výhody, ostražitost nad financemi převažuje. Přechod na digitalizované podniky je často spojen s nejistotou ohledně výsledků a úspěšnosti transformace. Firmy mají obavy, zda investice do nových technologií skutečně přinesou očekávané výhody a budou schopny zajistit jejich konkurenceschopnost na trhu. „Snažíme se firmám pomoct snížit cashflow. Společnosti často nevědí, co jim digitální transformace přinese. Proto nabízíme dotaci, aby si snížily investiční riziko. Nicméně společnosti si musí umět definovat co od digitalizace vlastně očekávají. Ať už to je efektivita výroby, správa dat, nebo vztahy se zákazníkem. Není vhodné dělat digitalizaci pro digitalizaci,“ sdělil nám ředitel odboru inovativních a digitálních řešení, Petr Filipi.

Obava o bezpečnost dat

S nárůstem digitálních hrozeb se firmy obávají také o bezpečnost svých dat. Implementace nových technologií může přinášet rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, což vede k obavám o utajení firemních informací. Lidé mají navíc tendenci být rezistentní vůči změnám a platí to i pro firmy. Digitální transformace může být komplexní a zahrnovat mnoho různých aspektů firemních operací, často také vyžaduje změnu firemní kultury a postupů. To někdy vede k odporu zaměstnanců i vedení. Obecně mají firmy strach, že implementace nových systémů a procesů může být obtížná, složitá, vzhledem k nákladům ne tolik přínosná.

Novou éru firem odstartovala digitální transformace

Digitální transformace má potenciál přenést firmy do nové éry efektivity, konkurenceschopnosti a inovace. Nicméně, je nezbytné, aby firmy pečlivě plánovaly a řídily proces digitální transformace, minimalizovaly její možné negativní dopady, a naopak maximalizovaly přínosy. „Míra digitalizace českých podniků se zlepšuje, výrazně více se ale zlepšuje primárně u velkých firem, které na to mají prostředky a konkrétně i vědí, co chtějí a co mají dělat. Pomaleji to jde u těch menších firem, na které primárně cílíme a snažíme se vést i osvětu, co jim digitalizace může přinést. V praxi zjišťujeme, že firmy, které šly do digitalizace, tak s ní mají dobrou zkušenost. My se na to snažíme poukázat a motivovat, aby do toho šly i ti ostatní. Posun tam je, ale prostor je stále ještě velký,“ doplnil svými postřehy ředitel odboru Petr Filipi.

Výhoda spolupráce firem s vysokými školami

Vysoké školy jsou domovem odborníků a talentovaných studentů, a proto spolupráce umožňuje firmám získat přístup ke kvalifikovaným pracovníkům a podporovat jejich další rozvoj. Partnerství s vysokými školami může posílit pověst firmy jako inovativního a společensky odpovědného hráče, což může být přínosem při budování vztahů s klienty a získávání podpory veřejnosti.

„Vysoké školy hodně spolupracují s podniky vhodně. Je to občas ale nepochopení světů, protože ta akademická sféra to bere velmi akademicky. Byznys je o něco dynamičtější a progresivnější, takže dost často se hledá společná rozumná řeč,“ upozornil na některé aspekty spolupráce žadatele s vysokou školou, ředitel odboru Filipi. „Spolupráce mezi školami a podniky nejvíce funguje v oblasti výzkumu a vývoje, kdy je ale potřeba to akademické smýšlení dostat do toho byznysu. Dost často se to daří, někdy je potřeba si to více vysvětlovat Často to funguje, ale občas je zapotřebí věnovat se důkladnějšímu vysvětlení,“ doplnil.

 

 

Zdroj fotografií: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj textu: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru