Téma udržitelnost

Zapojte se do soutěže Digitální projekt roku

Téma udržitelnost je zaměřené na zviditelnění reprezentativních projektů, kterými firmy nebo instituce dosáhly pomocí informačních technologií výrazného zlepšení v oblasti ekologického dopadu svého provozu. Znáte inovativní projekt spojený s digitalizací a udržitelností?

Nominujte ho do soutěže Digitální projekt roku. Technologická Platforma IT People hledá projekty firem a institucí, které snižují množství vypouštěného CO2, zamezují vzniku odpadu a podporují tím rozvoj udržitelného Česka. Pomozte České republice se rozvíjet v oblasti udržitelnosti za pomocí IT technologií.

Téma udržitelnost má celkem 4 kategorie

Kategorie Malý nebo střední podnik (MSP)

Ocenění pro firmu s méně než 250 zaměstnanci, která pomocí digitálních a informačních technologií zlepšila environmetální dopad svého podnikání.

Kategorie Velký podnik

Ocenění pro firmu s více než 250 zaměstnanci, která pomocí digitálních a informačních technologií zlepšila environmetální dopad svého podnikání.

Kategorie Státní správa

Ocenění pro státní správou realizovaný a provozovaný projekt spojený s informačními technologiemi nebo digitalizací, kterým významně zlepšila environmetální dopad svého provozu.

Kategorie Samospráva

Ocenění pro státní správou realizovaný a provozovaný projekt spojený s informačními technologiemi nebo digitalizací, kterým významně zlepšila environmetální dopad svého provozu.

Kdo může projekt přihlásit​

Jakákoli osoba zapojená do projektu nebo osoba, která projekt zná, váží si jeho přínosu a má k dispozici kontaktní údaje na provozovatele projektu.

Po doručení nominace Pořadatel soutěže bude organizaci kontaktovat pro potvrzení souhlasu s nominací a vyžádá si informace a podklady potřebné pro porotu a veřejnost. 

Co bude porota posuzovat

Inovativnost

Co zajímavého a inspirativního projekt přináší v oblastech digitalizace a ekologického dopadu.

Inspirativnost

Zda je způsob provedení projektu a výsledek projektu replikovatelný a může být projekt využitelný i v jiných podnicích nebo institucích.

Využití informačních technologií a digitalizace

Jakým způsobem jsou v tomto projektu využívány informační technologie a v jakém rozsahu došlo k digitalizaci procesu v porovnáním s předchozím stavem.

Ekologický přínos

Jakých cílů v podobě snížení CO2, zamezení vzniku odpadu, elektroodpadu nebo jiných ekologických přínosů projekt přinesl.

Popularita a výsledky v hodnoceném roce

Jaký je o projekt zájem. Jakých výsledků dosáhl projekt v roce, kdy probíhá hodnocení. Porota částečně v daném přihlédne i k hlasování a komentářům ze strany veřejnosti.

Schopnost projekt prezentovat

Soutěžící bude projekt odborné porotě a veřejnosti představovat nebo na prezentaci projektu spolupracovat s redakcí Pořadatele. Porota bude posuzovat, jak se podařilo soutěžícímu projekt odprezentovat, zda je prezentace srozumitelná pro odbornou i laickou veřejnost a nakolik je projekt inspirativní pro rozvoj digitalizace v České republice

Další podmínky a informace o soutěži jsou uvedeny v pravidlech soutěže.

Hlavní cena

  • Hlavní cenu bude udělovat a nominované projekty bude hodnotit odborná porota.
  • Výběr vítěze hlavní ceny v každé z kategorií proběhne ve dvou kolech. Ze všech nominovaných, kteří splnili všechny podmínky soutěže, vybere odborná porota 31. října 2024 finalisty soutěže. Finalisté stejný den obdrží diplom.
  • Z finalistů po prezentacích vybere porota vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové hlavních cen obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
  • Vítězové hlavních cen budou pozvání do poroty dalších ročníků.

Cena popularity

  • Ze zaslaných informací Pořadatel soutěže spolu se soutěžícími vytvoří prezentace jednotlivých projektů na serveru itpeoplecz.cz. Na tomto serveru budou soutěžící projekty představeny veřejnosti a médiím.
  • Veřejnost může hlasovat prostřednictvím webu www.digitalniprojekt.cz a na sociálních sítích od 14. října do 14. listopadu 2024.
  • Ze soutěžících veřejnost vybere vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové cen popularity obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
Přejít nahoru