Téma vzdělávání

Zapojte se do soutěže Digitální projekt roku

Téma vzdělávání je zaměřené na rozvoj vzdělávání žáků základních škol a studentů středních škol za pomocí informačních technologií. Znáte inovativní projekt, který využívá moderní technologie ve vzdělávání?

Nominujte ho do soutěže Digitální projekt roku. Technologická Platforma IT People hledá projekty, které podporují moderní formy vzdělávání a sledují světové trendy. Pomozte České republice se rozvíjet v oblasti digitálního vzdělávání.

Téma vzdělávání má celkem 4 kategorie

Kategorie Základní škola

Ocenění pro základní školu, která pomocí digitálních technologií moderním způsobem vzdělává své žáky.

Kategorie Střední škola

Ocenění pro střední školu, která pomocí digitálních technologií moderním způsobem vzdělává své studenty.

Kategorie Neformální vzdělávání

Ocenění pro aktivity neformálního vzdělávání (kroužky, mimoškolní aktivity), zpravidla založené na neziskové dobrovolné činnosti. Účastníci této aktivity jsou žáci základních škol a/nebo studenti středních škol, kdy tyto aktivity jsou spojeny s využitím informačních technologií.

Kategorie Influencer

Ocenění pro jednotlivce (případně skupinu osob), který využívá sociální sítě pro vzdělávání, kdy vytvořený obsah je vhodný pro rozvoj znalostí žáků základních škol a/nebo studentů středních škol. 

Kdo může projekt přihlásit​

Jakákoli osoba zapojená do projektu nebo osoba, která projekt zná, váží si jeho přínosu a má k dispozici kontaktní údaje na provozovatele projektu.

Po doručení nominace Pořadatel soutěže bude organizaci kontaktovat pro potvrzení souhlasu s nominací a vyžádá si informace a podklady potřebné pro porotu a veřejnost. 

Co bude porota posuzovat​

Inovativnost

Co zajímavého a inspirativního projekt přináší v oblasti vzdělávání.

Reprodukovatelnost

Může být projekt realizován i v jiných školách nebo institucích (neplatí pro kategorii Influencer)

Praktičnost

Mohou výsledky projektu být využity u žáků základních škol a studentů středních škol v rozvoji jejich znalostí, zejména jejich digitálních kompetencí.

Využití informačních technologií a digitalizace

Jakým způsobem jsou v tomto projektu využívány informační technologie.

Popularita a výsledky v hodnoceném roce

Jaký je o projekt zájem. Jakých výsledků dosáhl projekt v roce, kdy probíhá hodnocení. Porota částečně v daném přihlédne i k hlasování a komentářům ze strany veřejnosti.

Schopnost projekt prezentovat

Soutěžící bude odborné porotě a veřejnosti představovat. U projektů mimo kategorii influencer by měl být projekt prezentován také přímo žáky a studenty, který projektu využívají.

Další podmínky a informace o soutěži jsou uvedeny v pravidlech soutěže.

Hlavní cena

  • Výběr vítěze hlavní ceny v každé z kategorií proběhne ve dvou kolech.
  • Ze všech nominovaných, kteří splnili všechny podmínky soutěže, vybere odborná porota 31. října 2024 finalisty soutěže. Finalisté soutěže budou své projekty prezentovat 12. listopadu 2024 na setkání finalistů v Next Zone Event Space, Preslova 25, Praha 5-Smíchov. Finalisté stejný den obdrží diplom.
  • Z finalistů po prezentacích vybere porota vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové hlavních cen obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
  • Vítězové hlavních cen budou pozvání do poroty dalších ročníků.

Cena popularity

  • Ze zaslaných informací Pořadatel soutěže vytvoří prezentace jednotlivých projektů na serveru edulub.cz. Na tomto serveru budou soutěžící projekty představeny veřejnosti a médiím.
  • Veřejnost může hlasovat prostřednictvím webu www.digitalniprojekt.cz a na sociálních sítích od 14. října do 14. listopadu 2024.
  • Ze soutěžících veřejnost vybere vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové cen popularity obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
Přejít nahoru