Téma e-commerce

Zapojte se do soutěže Digitální projekt roku

Téma e-commerce představuje českou e-commerce jako inovativní odvětví přinášející technologie podporující rozvoj konkurenceschopného Česka a zviditelňuje osobnosti a projekty, které zvyšují konkurenceschopnost tohoto klíčového českého průmyslového odvětví. Znáte projekty nebo osobnosti, které jsou přínosné pro rozvoj české e-commerce?

Nominujte ho je do soutěže Digitální projekt roku. Technologická Platforma IT People hledá projekty a osobnosti, které svým výsledkem přispívají k rozvoji české e-commerce. Pomozte České republice a české e-commerce v její mezinárodní konkurenceschopnosti.

Téma e-commerce má celkem 4 kategorie

Kategorie Inovativní český e-shop

Ocenění pro český e-shop, který představil zajímavý projekt nebo technologii spojenou s digitalizací

Kategorie Osobnost české e-commerce

Ocenění osoby, která podporuje a pomáhá rozvíjet českou e-commerce

Kategorie Marketingová technologie pro e-commerce

Ocenění pro projekt nebo technologii založené na oslovování zákazníků, které tuzemských e-shopům přináší prokazatelné výhody spojené se zvyšováním příjmů nebo se snižováním nákladů

Kategorie AI technologie pro e-commerce

Ocenění pro projekt nebo technologii založené na umělé inteligenci, které tuzemských e-shopům přináší prokazatelné výhody spojené se zvyšováním příjmů nebo se snižováním nákladů

Kdo může projekt přihlásit​

Jakákoli osoba zapojená do projektu nebo osoba, která projekt zná, váží si jeho přínosu a má k dispozici kontaktní údaje na provozovatele projektu.

Po doručení nominace Pořadatel soutěže bude organizaci kontaktovat pro potvrzení souhlasu s nominací a vyžádá si informace a podklady potřebné pro porotu a veřejnost. 

Co bude porota posuzovat (mimo kategorii Osobnost české e-commerce)

Inovativnost

Co zajímavého a inspirativního projekt nebo technologie přináší v oblasti české e-commerce.

Praktičnost a uživatelská zkušenost

Co zajímavého a inspirativního projekt nebo technologie přináší v oblasti české e-commerce.

Využití informačních technologií a digitalizace

Jakým způsobem jsou v tomto projektu využívány informační technologie a v jakém rozsahu došlo k digitalizaci procesu v porovnáním s předchozím stavem.

Přínos

Jaký přínos mají projekt nebo technologie přinášet v oblasti snižování nákladů nebo zvyšování příjmů.

Popularita a výsledky v hodnoceném roce

Jaký je o projekt zájem. Jakých výsledků dosáhl projekt v roce, kdy probíhá hodnocení. Porota částečně v daném přihlédne i k hlasování a komentářům ze strany veřejnosti.

Schopnost projekt prezentovat

Soutěžící bude projekt odborné porotě a veřejnosti představovat nebo na prezentaci projektu spolupracovat s redakcí pořadatele. Porota bude posuzovat, jak se podařilo soutěžícímu projekt odprezentovat, zda je prezentace srozumitelná pro odbornou i laickou veřejnost a nakolik je projekt inspirativní a užitečný pro rozvoj české e-commerce.

Co bude porota posuzovat v kategorii Osobnost české e-commerce

Přínos

Jaký má osobnost dlouhodobý přínos pro českou e-commerce.

Popularita a výsledky v hodnoceném roce

Jak je osobnost a výsledky její práce populární a jak má tato popularita dopad na rozvoj české e-commerce. Jakých výsledků osobnost dosáhla v roce, kdy probíhá hodnocení. Porota částečně v tomto kritériu přihlédne i k hlasování a komentářům ze strany veřejnosti.

Schopnost svůj přínos prezentovat

Soutěžící bude projekt odborné porotě a veřejnosti představovat nebo na prezentaci projektu spolupracovat s redakcí pořadatele. Porota bude posuzovat, jak se podařilo soutěžícímu projekt odprezentovat, zda je prezentace srozumitelná pro odbornou i laickou veřejnost a nakolik je projekt inspirativní a užitečný pro rozvoj české e-commerce.

Další podmínky a informace o soutěži jsou uvedeny v pravidlech soutěže.

Hlavní cena

  • Hlavní cenu bude udělovat a nominované projekty bude hodnotit odborná porota.
  • Výběr vítěze hlavní ceny v každé z kategorií proběhne ve dvou kolech. Ze všech nominovaných, kteří splnili všechny podmínky soutěže, vybere odborná porota 31. října 2024 finalisty soutěže. Finalisté stejný den obdrží diplom.
  • Z finalistů po prezentacích vybere porota vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové hlavních cen obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
  • Vítězové hlavních cen budou pozvání do poroty dalších ročníků.

Cena popularity

  • Ze zaslaných informací Pořadatel soutěže spolu se soutěžícími vytvoří prezentace jednotlivých projektů na serveru itpeoplecz.cz. Na tomto serveru budou soutěžící projekty představeny veřejnosti a médiím.
  • Veřejnost může hlasovat prostřednictvím webu www.digitalniprojekt.cz a na sociálních sítích od 14. října do 14. listopadu 2024.
  • Ze soutěžících veřejnost vybere vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové cen popularity obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
Přejít nahoru