Téma digitalizace

Zapojte se do soutěže Digitální projekt roku

Téma digitalizace je zaměřené na zviditelnění reprezentativních projektů, kterými firmy nebo instituce dosáhly pomocí digitalizace výrazného zlepšení svých služeb směrem ke svým zákazníkům. Znáte inovativní projekt spojený s digitalizací?

Nominujte ho do soutěže Digitální projekt roku. Technologická Platforma IT People hledá projekty firem a institucí, které svým výsledkem přispívají k rozvoji digitalizace Česka. Pomozte České republice rozvíjet se v oblasti digitalizace.

Téma digitalizace má celkem 4 kategorie

Kategorie Malý nebo střední podnik (MSP)

Ocenění pro firmu s méně než 250 zaměstnanci, která pomocí digitálních technologií zlepšila služby pro své zákazníky.

Kategorie Velký podnik

Ocenění pro firmu s více než 250 zaměstnanci, která pomocí digitálních technologií zlepšila služby pro své zákazníky.

Kategorie Státní správa

Ocenění pro státní správou realizovaný a provozovaný projekt spojený s digitalizací, kterým významně zlepšila své služby pro obyvatele České republiky.

Kategorie Samospráva

Ocenění pro samosprávou realizovaný a provozovaný projekt spojený s digitalizací, kterým významně zlepšila své služby pro obyvatele České republiky.

Kdo může projekt přihlásit​

Jakákoli osoba zapojená do projektu nebo osoba, která projekt zná, váží si jeho přínosu a má k dispozici kontaktní údaje na provozovatele projektu.

Po doručení nominace Pořadatel soutěže bude organizaci kontaktovat pro potvrzení souhlasu s nominací a vyžádá si informace a podklady potřebné pro porotu a veřejnost. 

Co bude porota posuzovat

Inovativnost

Co zajímavého a inspirativního projekt přináší v oblasti digitalizace a v oblasti zlepšení služeb zákazníkům nebo klientům.

Praktičnost a uživatelská zkušenost

Jak je výsledek projektu praktický a uživatelsky snadno pochopitelný. Jaký je dojem při užívání digitalizované služby z pohledu jeho uživatele.

Využití informačních technologií a digitalizace

Jakým způsobem jsou v tomto projektu využívány informační technologie a v jakém rozsahu došlo k digitalizaci procesu v porovnáním s předchozím stavem.

Přínos

Jaký přínos přinesl projekt po jeho spuštění podniku nebo instituci, které tento projekt provozují.

Popularita a výsledky v hodnoceném roce

Jaký je o projekt zájem. Jakých výsledků dosáhl projekt v roce, kdy probíhá hodnocení. Porota částečně v daném přihlédne i k hlasování a komentářům ze strany veřejnosti.

Schopnost projekt prezentovat

Soutěžící bude projekt odborné porotě a veřejnosti představovat nebo na prezentaci projektu spolupracovat s redakcí Pořadatele. Porota bude posuzovat, jak se podařilo soutěžícímu projekt odprezentovat, zda je prezentace srozumitelná pro odbornou i laickou veřejnost a nakolik je projekt inspirativní pro rozvoj digitalizace v České republice

Další podmínky a informace o soutěži jsou uvedeny v pravidlech soutěže.

Hlavní cena

  • Hlavní cenu bude udělovat a nominované projekty bude hodnotit odborná porota.
  • Výběr vítěze hlavní ceny v každé z kategorií proběhne ve dvou kolech. Ze všech nominovaných, kteří splnili všechny podmínky soutěže, vybere odborná porota 31. října 2024 finalisty soutěže. Finalisté stejný den obdrží diplom.
  • Z finalistů po prezentacích vybere porota vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové hlavních cen obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
  • Vítězové hlavních cen budou pozvání do poroty dalších ročníků.

Cena popularity

  • Ze zaslaných informací Pořadatel soutěže spolu se soutěžícími vytvoří prezentace jednotlivých projektů na serveru itpeoplecz.cz. Na tomto serveru budou soutěžící projekty představeny veřejnosti a médiím.
  • Veřejnost může hlasovat prostřednictvím webu www.digitalniprojekt.cz a na sociálních sítích od 14. října do 14. listopadu 2024.
  • Ze soutěžících veřejnost vybere vítěze každé z kategorií. Vítězové budou vyhlášeni 18. října 2024 na slavnostní akci spojené se zahájením Týdne pro digitální Česko v Holešovicích. Vítězové cen popularity obdrží skleněnou trofej a ceny od sponzorů.
Přejít nahoru