Digitální projekt roku

Ocenění nejlepších projektů, které pomáhají digitalizaci Česka

Nominujte nyní

Znáte-li ve svém okolí inspirativní podniky, instituce nebo jednotlivce, kteří úspěšně do praxe zavedli projekty související s informačními technologiemi ve spojení s modernizací, vzděláváním nebo udržitelností, dejte nám o nich vědět. 

Vyjádřete jim tak Vaše uznání za jejich poctivou práci prostřednictvím nominace na ocenění Digitální projekt roku.

Harmonogram

27. září
Ukončení příjmu nominací
14. října
Ukončení zpracování nominací a zahájení veřejného hlasování
31. října
Vyhlášení finalistů vybraných porotou
14. listopadu
Ukončení veřejného hlasování
18. listopadu
Slavnostní vyhlášení vítězů
18.-24. listopadu
Veřejná prezentace projektů v rámci Týdne pro digitální Česko
27. září
Ukončení příjmu nominací
14. října
Ukončení zpracování nominací a zahájení veřejného hlasování
31. října
Vyhlášení finalistů vybraných porotou
14. listopadu
Ukončení veřejného hlasování
18. listopadu
Slavnostní vyhlášení vítězů
18.-24. listopadu
Veřejná prezentace projektů v rámci Týdne pro digitální Česko

Odborní garanti - vzdělávání

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Ph.D. v oboru Algebra.

Od roku 2004 působí na PedF UK na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Od roku 2015 je docentem v oboru Didaktika matematiky.

Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje zejména na využití ICT ve výuce matematiky. Zapojuje se do řešení vědeckých i rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Ing. Radko Sáblík

Absolvoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Později absolvoval bakalářského studia na Masarykově institutu v rámci studia pedagogiky odborných předmětů. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval čtyř semestrální manažerské studium pro ředitele škol.

Od osmdesátých let působí jako učitel na Smíchovské střední průmyslové škole, od roku 2002 je jejím ředitelem. Škola byla časopisem Forbes zařazena mezi osm nejzajímavějších středních škol v republice a patří mezi školy s nejvyšším počtem přihlášek.

Témata a kategorie

Pro každou z šestnácti kategorií je udělována hlavní cena udělovaná odbornou porotou a cena popularity na základě hlasování veřejnosti

Vzdělávání

 • Základní škola
 • Střední škola
 • Neformální vzdělávání
 • Vzdělávání pomocí sociální sítí (Influencer)

Digitalizace

 • Malý a střední podnik
 • Velký podnik
 • Státní správa
 • Samospráva

Udržitelnost

 • Malý a střední podnik
 • Velký podnik
 • Státní správa
 • Samospráva

E-commerce

 • Inovativní český eshop
 • Osobnost české e-commerce
 • Marketingová technologie pro e-commerce
 • AI technologie pro e-commerce

Cíl projektu

Prezentovat nejlepší využití IT technologií pro rozvoj vzdělaného, digitálního a ekologicky odpovědného Česka. Zviditelnit inspirativní projekty, které mají reálné výsledky. Motivovat tvůrce a vizionáře v jejich další práci.

Cíle jednotlivých témat:

Vzdělávání

Představit příklady dobré praxe, které jsou přínosné zejména pro žáky základních škol a studenty středních škol.
Propojit ICT koordinátory, ředitele škol, IT nadšence, učitele, vědce a influencery.

Digitalizace

Představit nejlepší digitální projekty firem a institucí, které svým výsledkem přispívají k rozvoji digitalizace Česka.

Udržitelnost

Představit nejlepší projekty využívající IT technologií, které snižují množství vypouštěného CO2, zamezují vzniku odpadu a podporují tím rozvoj udržitelného Česka.

E-commerce

Představit českou e-commerce jako inovativní odvětví přinášející technologie podporující rozvoj konkurenceschopného Česka.

„ IT People vzniklo v roce 2013 díky dobrovolné činnosti IT specialistů, kteří se rozhodli pomáhat tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Už 11 let se zaměřujeme na podporu talentovaných žáků, propagaci IT oboru a rovný přístup ke vzdělávání. První ročník ocenění Digitální projekt roku má motivovat tvůrce a vizionáře a prezentovat ty nejlepší příklady digitalizace Česka “

Robert Novotný

Zakladatel projektu
předseda technologické platformy IT People

Přejít nahoru