Česko.Digital řeší i problém digitálně vyloučených a ohrožených lidí, podle dat je jich až 3 miliony

Zástupce Česko.Digital, paní Martina Habová, hodnotí propojení různých organizací z veřejného, komerčního i neziskového sektoru jako skvělou příležitost k vzájemnému obohacení a spolupráci. „Společně se setkáme a bavíme se o tom, kdo co dělá, kdo na čem pracuje,” doplňuje. Tento Týden umožňuje udržitelnější cestou, efektivněji a detailněji pochopit činnosti jednotlivých aktérů a hledat společné cesty pro další inovace a rozvoj digitálního prostředí v České republice. Jednoznačně je to skvělá příležitost i pro brainstorming do kterého se zapojují všichni, kteří řeší danou problematiku, a o dané téma se zajímají.

Jsme průvodcem digitální transformací

Česko.Digital provází veřejnou správu a neziskové organizace digitální transformací. V letošním roce se zaměřili na bariéry brzdící digitální vzdělávání neziskových organizací, v rámci kterého vznikl kurz Nezisk.Digital.

Dále se věnují také vzdělávání ve veřejné správě, na které se plně zaměří v roce 2024. Již nyní však mají řadu hypotéz ohledně možných překážek omezující plnohodnotné využívání digitálních nástrojů a technologií pro zaměstnance. Stávající vzdělávání sice splňuje legislativní požadavky, ale často v něm chybí vědomosti a dovednosti potřebné pro digitální transformaci. Znalosti nabyté během studia tak nejsou příliš využitelné v praxi, a celá škála informací zaměstnancům chybí.

Přispíváme i k řešení problému digitálního vyloučení a ohrožení

Jedním z dalších zájmů Česko.Digital je digitální inkluze v České republice. „My se na digitální kompetence díváme z různých úhlů pohledu a kontextů. V rámci digitální inkluze nám přišlo důležité zaměřit se na skupinu obyvatel, kteří jsou digitálně vyloučeni nebo ohroženi vyloučením,” říká Martina Habová. Aktuálně je digitálně vyloučen jeden milion osob a 700 tisíc je jich vyloučením ohroženo. To bylo podnětem pro vznik projektu Digitální inkluze. Můžeme ještě doplnit, že podle aktuálních dat od PAQ Research jsou v České republice digitálním vyloučením postiženy až 3 miliony lidí. Výzkum byl rovněž představen během Týdne pro Digitální Česko, konkrétně na eventu Google.

V první řadě byl ve spolupráci s neziskovými organizacemi zkoumající problémy, potřeby a motivace digitálně vyloučených lidí proveden výzkum. Získaná data byla zpracována do 7+1 digitálních profilů. Ty byly zpřístupněny všem, kteří by s nimi mohli pracovat (stát, designéři) a tím napomáhat digitální inkluzi. Na závěry výzkumu se můžete podívat na inkluze.cesko.digital. S uvedenými daty lze dále aktivně pracovat.

Projekty Učíme online a IT Fitness Test jsou nejúspěšnější

Martina Habová má za sebou celou řadu úspěšných projektů. Jako jeden z nejúspěšnějších považuje svůj první projekt v Česko.Digital, Učíme online, který reagoval na uzavření škol kvůli pandemii Covid-19 v roce 2020. V rámci tohoto projektu se více než deset tisíc učitelů zapojilo do online webinářů, více než šesti stům školám pomohl se spuštěním a nastavením online výuky a od komerčních dárců se v rámci projektu Učíme online podařilo vybrat více než 2 900 počítačů, notebooků a tabletů, které byly věnovány potřebným rodinám. Sbírka počítačů dále pokračuje, a to pod patronací organizace Člověk v tísni. Zmiňovaný projekt byl natolik úspěšný, že získal druhé místo v Ceně EDUína.

Za druhý svůj významný a úspěšný projekt považuje Habová IT Fitness Test. Ten poskytuje reálný obraz o IT schopnostech žáků a studentů prostřednictvím testování jejich dovednosti spíše než znalostí. V roce 2023 se do něj zapojilo desetkrát více respondentů než v předchozím roce.

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru