Digitální senior. Podle Hájkové dnes již není žádnou výjimkou

„Týden pro Digitální Česko vnímám jako úžasnou příležitost, aby se zde spojili a propojili aktéři na poli digitálního vzdělávání a digitalizace jako takové. Věřím, že se tady seznámím s aktivitami jiných partnerů a že třeba přijdeme na nějakou vzájemnou spolupráci,” chválí týden plný vzdělávacích akcí v oblasti digitalizace Hájková z Nadace Vodafone.

Digitální gramotnost starších

Ve spolupráci s projektem Moudrá sovička se senioři učí, jak správně a bezpečně používat elektronická zařízení jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony, ale také jak pracovat s digitálními technologiemi.

Sami senioři uvedli jako největší překážky, které jim brání v používání moderních technologií, především nízké sebevědomí, strach z nezdaru a chyby: „Že něco zmáčknu špatně a zhroutí se celý svět,” tlumočí jejich obavy Hájková. Následně to byl nedostatek financí na pořízení elektronického zařízení a datového tarifu. V neposlední řadě je velmi podstatným důvodem to, že nemají nikoho, kdo by se jim trpělivě, a především pravidelně, věnoval.

Pro seniory je pro naučení se nové dovednosti zcela zásadní časté opakování a pomalejší trpělivý přístup vzdělavatele. Program Digitální odysea byl konstruován právě na základě těchto jejich potřeb a očekávání seniorů. „A i kdyby se měli naučit jenom jednu jedinou věc a zůstala jim ta chuť se učit dál, tak pro nás je to zaručeně vítězství,” sdílí svou radost managerka projektu.

Zpětná vazba jako podklad k inovacím Digitální odysey

Senioři jsou nadšeni především z toho, že před rodinnými příslušníky nemusí být za hloupé, neschopné a nevzdělané. Je pro ně mnohem pohodlnější, když je učí někdo cizí, který se jim trpělivě věnuje a dává dostatek prostoru pro opakování. „Zároveň je pro nás výzva, abychom zapojili mladší příslušníky, mladší generace, aby se svým prarodičům, rodičům věnovali a aspoň s těmi základy jim pomohli,” přeje si Hájková z Digitální odysey. 

Samotný projekt je postaven na průzkumu a zpětné vazbě seniorů. Již při tvorbě platformy Digitální odysea byli senioři přizváni na pomoc, a od naprostého začátku projektu tak byli součástí testování a cenné zpětné vazby. Názor seniorů je velmi důležitý a celý tým projektu s jejich poznatky aktivně pracuje.

Obavy seniorů z digitálního světa

Podle zkušeností vzdělávací platformy Nadace Vodafone nemají senioři ryze negativní přístup k digitálním technologiím. Převažují spíše pochybnosti, jak o svých vlastních kompetencích, které vyjadřují komentáři typu “už to není pro mě”, tak někteří pochybují o přínosu moderních vymožeností “dřív jsem to nepotřeboval, proč bych to měl používat teď”.

Začátky jsou těžké i pro seniory a „když jim třeba nejde pochopit jednu věc, tak ztrácí trpělivost,” demonstruje zkušenosti se seniory Hájková.

Proto je velmi důležitá, již zmiňovaná, trpělivost a respektující plán učiva. Díky postupnému učení se po malých krocích, od elementárních znalostí a dovedností, jsou senioři povzbuzeni k jejich dalšímu rozšiřování. Pozitivně se to odráží i v eliminaci případných bloků v učení nebo ve vzniku negativních reakcí vzdělávaných.

Hájková si však i posteskla: „Co se nám zatím nedaří, je dostat seniory do onlinu, kde pro ně máme připravenou webovou platformu se stejným názvem Digitální odysea. Najdou tam zpracovaná témata od A do Z. Od úplných základů až po pokročilejší témata.” Právě tato platforma by měla sloužit i pro opakování naučené látky.

Senioři pomohli vyvinout mobilní hru

Hájková velmi ráda vzpomíná na akci, kdy účastníky Digitální odysey přizvali k vývoji mobilní hry od Kikiriki Games (toto herní studio se zabývá vývojem mobilních her pro nevidomé). Jejich herní novinka spočívá v odpovídání na kvízové otázky napříč generacemi. Právě to bylo impulsem pro oslovení a zapojení seniorů, kteří tak “pokrytí” všech generací značně pomohli. „Strávili jsme hrozně hezké odpoledne, kdy i oni nabyli dojmu, že jsou užiteční a hrozně je těšilo se na něčem takovém podílet,” doplňuje svou zkušenost se zapojením seniorů do vývoje Hájková.

AI 

Stejně jako žák první třídy běžně nepočítá rovnice, tak ani v případě seniorů začínajících se světem IT, není umělá inteligence aktuálním tématem. „U těch začátečníků a účastníků našich kurzů je na takové úrovni skutečně jenom pár lidí,” sděluje Hájková. 

Stále je mnoho starších lidí, které trápí obavy například ohledně online nakupování. Bojí se, že kliknou nesprávně, a tím přijdou o veškeré úspory. Existují však i výjimky: „Když za mnou přišel jeden náš pravidelný účastník kurzu, který testoval AI dřív než já, tak jsem si řekla, že nás už ti účastníci kurzu předčili,” vzpomíná s úsměvem managerka Digitální odysey.

Podle ní je naprosto v pořádku mít jistý respekt z neznámých věcí a novinek, což umělá inteligence bezesporu je. I ona sama má někdy strach a obavy, na druhou stranu ji tyto negativní emoce motivují věnovat se tématu a více si o dané problematice zjistit.

 

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru