Jan Piskáček: Cesta k úspěšné žádosti o podporu nemusí nutně vést přes dotačního poradce

Prostředí pro podávání žádostí o dotace z evropských fondů se po léta zaplňuje řadou poradců a poradenských společností. Ty poskytují odbornou pomoc a poradenství podnikatelům, kteří mají zájem získat finanční podporu prostřednictvím Agentury pro podnikání inovace (API). Je však nutné těchto služeb využívat, nebo postačí komunikovat s API a využít rad, které poskytuje zdarma?

K čemu je dobré mít poradce

„Za posledních deset let se staly služby v poskytování poradenství v dotacích jakýmsi novým oborem podnikání v České republice. Mohou se tomu věnovat jak firmy, tak jednotlivé osoby samostatně výdělečně činné,“ uvádí Piskáček. U větších poradenských společností, které tvoří týmy odborníků se znalostmi dotačních programů, je běžné, že její zaměstnanci (dotační poradci) mají činnosti rozděleny podle specifických odvětví, pro která jsou dotace poskytovány a podle jednotlivých administrativních kroků, jež žádost o podporu a její následnou správu provázejí. Drobné poradenské společnosti, či jednotliví poradci pak musí všechny tyto činnosti obsloužit přirozeně sami, případně po vzájemné spolupráci. 

Prvním krokem poradce bývá analýza potřeb klienta a nalezení vhodného dotačního titulu následované cenovou nabídkou za zpracování žádosti o podporu a její následnou správu. Poradce posuzuje, zda klient splňuje podmínky daného dotačního programu, pomáhá svému klientovi vypracovat projektový návrh, respektive jej zpravidla za klienta sám vytváří. Příprava projektového návrhu zahrnuje specifikaci vlastního projektu, definování cílů, stanovení rozpočtu, časové i finanční plánování a přizpůsobení projektu požadavkům dotačního programu. Poradci svým klientům poskytují administrativní podporu jak při přípravě potřebných dokumentů a formulářů, tak následně při čerpání dotace. Pomáhají zajistit splnění všech formálních požadavků, zajišťují přípravu a realizaci veřejných soutěží a také zastupují klienta při komunikaci s poskytovatelem dotace.

Mít poradce není nutné a má to i svá rizika

„Podat žádost do dotačního programu MPO není nakonec tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát,“ popisuje aktuální situaci s dotačními programy ředitel Piskáček.

„Je pravda, že spousta menších i větších firem využívá služby poradenských společností,“ přiznává a zároveň žadatelům o podporu radí: „Zvažte dobře, zda najmout někoho, koho neznáte a svěříte mu vlastní projekt a vlastní finance, nebo zda náhodou nemáte ve vlastním týmu osobu, která bude schopna žádost sama (nebo v rámci určeného pracovního týmu) podat. Pokud někoho takového vaše firma má, doporučuji poradenských služeb využívat s rozvahou a spíše na specializované činnosti, jako například organizaci veřejných zakázek. Jinak si žádost o dotaci řídit a hlídat může podnikatel sám. Informace a rady, které jako Agentura sdílíme navenek vůči podnikatelům, jsou natolik podrobné, že si myslím, že tomu dokáže porozumět každý minimálně alespoň s bakalářským vzděláním.“

Pokud však žadatel ve svém týmu nedisponuje žádnou vhodnou osobou, která by se postarala o přípravu realizace projektu, což je často otázka velkých investičních akcí, je určitě namístě zvážit služby poradenské agentury, ovšem vždy na základě dobrého uvážení a dostupných referencí,“ doporučuje na druhou stranu Jan Piskáček. Žadatel může poradce využít také k právním a finančním radám nad rámec dotačního projektu.

 

 Zdroj fotografií: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj textu: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru