Jak na dotace? Vynechte omáčku a jděte rovnou k věci, radí Bohumil Šmucr

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Poskytuje žadatelům podporu spojenou s čerpáním dotací ze strukturálních fondů EU na rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost jejich podnikání. Administruje dotační podporu v rámci končícího OP PIK a navazujícího OP TAK, čímž cílí na široké spektrum potřeb nezbytných pro rozvoj podniků všech velikostí. Podporuje podnikatelské projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace, technologického rozvoje, ICT, udržitelné energetiky a cirkulární ekonomiky.

„API má na starosti primárně začátek projektového cyklu, kdy přijímá žádosti o podporu, provádí hodnocení jejich formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně žádosti předává na Ministerstvo průmyslu a obchodu k věcnému hodnocení projektu a následnému vyhodnocení. API hraje velmi důležitou roli v komunikaci s žadateli a v administraci projektů,“ sdělil nám ředitel odboru strukturálních fondů, Bohumil Šmucr a dále doplnil, že „Odbor strukturálních fondů je takový backoffice všech věcných odborů. Má na starosti metodiku operačního programu, tvorbu operačního programu jako takového, administraci žádostí o platbu, přezkumné komise, problematiku veřejné podpory a rozpočet technické pomoci.“

„Při podání žádosti by podniky měly jít k jádru věci, často se nám stává, že je vložena nějaká omáčka, která podnikatelské záměry uměle nafukuje a nejde k podstatě věci,“ doporučil budoucím žadatelům ředitel Šmucr. Žadatel by podle něj měl zdůraznit inovační prvky, tedy to, v čem je projekt nový. „V neposlední řadě je důležité hlídat si harmonogram realizace projektu, protože naše žadatele omezujeme v délce projektů. Harmonogram si sice nastavují sami, ale často se stává, že jej sami nedodržují. To je z hlediska finančního řízení programu pro poskytovatele nepříjemné,“ doplnil k tématu podávání žádostí.

Základem úspěchu žádosti o dotace je správná orientace v dotačních pravidlech a preciznost. Další klíčové faktory pro získání finančního příspěvku zahrnují přesný popis klíčových prvků projektu, důraz na inovace a důsledné plánování času. Dodržování těchto zásad může firmě přinést stabilitu a udržitelnost podnikání v dynamickém tržním prostředí.

 

 

 Zdroj fotografií: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj textu: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru