Boj studentů s chemií – je to nuda. Nadace ORLEN Unipetrol usiluje o změnu

Trend digitalizace a technologizace se nevyhnul ani skupině ORLEN Unipetrol. Podle Lucie Pražákové z Nadace ORLEN Unipertol: „Veškerá operační střediska, velíny se mění a vznikají úplně nové prostory, které jsou řízené hodně počítači.” Nezapomínají ani na nezbytný lidský faktor, kterému však může technika velmi pomoct, usnadnit, zrychlit a zefektivnit práci, a dokonce některým věcem předejít. 

Boj s nedostatkem pracovníků

Jedním ze stěžejních témat, kterými se společnost Orlen Unipetrol zabývá, je hledání řešení pro nedostatek pracovní síly v chemickém průmyslu. Jedním z důvodů tohoto problému je neatraktivita oboru pro mladou generaci. Pražáková však dodává: „Ale zase si říkáme, že těžíme z toho, že to je velmi zajímavý obor a velmi perspektivní do budoucna.” Jako pozitivum vidí programy pro nové zaměstnance, ve kterých dostanou kompletní zaškolení spolu s představením veškerých technologií, se kterými se ve společnosti pracuje. „Zároveň máme i takový bonusový program pro naše zaměstnance. Mohou získat odměnu v řádu desítek tisíc za to, že doporučí zaměstnance, který k nám následně nastoupí do výrobního areálu.”

Chemie je nuda. ORLEN Unipetrol se to snaží změnit

Proč je to tak neatraktivní obor? Nejčastěji žáci a studenti uvádí, že je to velmi nudný obor, plný těžkého a nesrozumitelného učiva, musí učit jenom vzorečky, prvky a sloučeniny. 

Z toho důvodu vznikla Nadace ORLEN Unipetrol, aby se věnovala podpoře studia a chemie obecně. „Snažíme se ukázat těm studentům, žákům a dětem, že ta chemie je vlastně velice dobrý obor do budoucna, a že ta chemie není nuda. Že opravdu se snažíme ty studenty pro tu vědu a pro tu chemii zapálit.” 

Zcela zásadní pro zlepšení „pozice” chemie mezi mladými je vyvolat u nich zájem o tento obor, ale také vhodně nastavit přístup pedagogů, se kterými Nadace primárně pracuje. Učitelé jsou naprosto klíčovým prvkem, protože jsou to právě oni, kteří jsou s žáky v osobním kontaktu. Vliv pedagogů na žáky, studenty a jejich vztah k danému předmětu je prokázaný. Proto se vyučující musí snažit, zvláště tak náročný obor, jakým chemie bezesporu je, učit zajímavě, zábavně a motivovat tím studenty k zájmu a hlubšímu zkoumání. 

Pátky s vědou

Nadace ORLEN Unipetrol se snažím v rámci svého projektu Pátky s vědou vyvolat v žácích a studentech zápal nejen pro chemii, ale pro vědu obecně. 

„Projekt Pátky s vědou děláme ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Pravidelně každý měsíc zveme nějakého vědce, odborníka na různá témata.” Nejedná se tak o přednášky pouze z oblasti chemie, ale i z oborů přírodovědeckých, historických, z matematiky, i z oboru IT. „Ta přednáška probíhá na gymnáziu, ale my ji celou natáčíme a máme sérii přednášek natočené na našem kanále YouTube,” doplnila Pražáková.

Nadace ORLEN Unipetrol se snaží zlepšit situaci s nedostatkem pracovníků v chemickém průmyslu a neoblíbeností oboru mezi mladou generací. Využívá k tomu inovativních programů, bonusů pro zaměstnance a také projektu Pátky s vědou. Díky tomu by se mělo změnit vnímání chemie a zájem mladých o vědu by měl růst. I ORLEN Unipetrol se přizpůsobuje trendům digitalizace a technologizace zaváděním nových pracovních postupů a moderních technologií.

Přejít nahoru