Ondřej Hartman: V rámci poradenství roste zájem a specifické požadavky firem

Akci Týden pro Digitální Česko Ing. Ondřej Hartman z mezinárodní poradenské společnosti EY hodnotí kladně a podle něj „je to velmi příjemná akce. Jsem rád, že se toho můžu účastnit.” Pozitivně hodnotí propojení inovací v oblasti digitalizace s aspektem ESG, „protože se často tyhle dvě témata překrývají, anebo dobře doplňují.”

EY pomáhá se směrnicí CSRD

Ve společnosti Ernst & Young byl vytvořen speciální tým, který se věnuje změnám o nefinančním reportingu. Poptávka po poradenských službách souvisejících s ESG je dlouhodobě relativně vysoká. Nicméně v souvislosti se směrnicí CSRD, která má nabýt platnosti v roce 2024, zaznamenali zvýšený zájem o nabízené služby. Poptávají je nyní zejména velké firmy s více než 500 zaměstnanci, na které dopadají pravidla nejdříve.

Podniky nejčastěji žádají o pomoc či radu v tématech jako je vytvoření ESG strategie, související reporting, a to dokonce i reporting třetích stran. „Podniky, na které tato pravidla dopadají, se musí dívat také na to, jaký mají dodavatelský řetězec. A v tom dodavatelském řetězci řešit taky tyto reportovací povinnosti,” doplňuje Hartman.

Digitální transformace – proč to celé děláme?

Společnost EY má „velmi pozitivní postoj ke všem aktivitám, které se snaží nějakým způsobem posunout efektivitu fungování ekonomického prostředí ve světě,” a proto i umělou inteligenci vnímají jako skvělého pomocníka. 

Při digitalizaci však nesmíme zapomínat na hlavní účel celé této aktivity. Je nezbytné se zaměřit na to, aby veškeré modernizace lidem pomáhaly a práci ulehčovaly, nekomplikovaly. Důraz je třeba klást i na etické aspekty, které se snaží EY ve svém přístupu také reflektovat.

Hartman osobně se k AI vyjadřuje velmi pozitivně: „Myslím si, že stejně jako automatizace v různých procesech i tady umělá inteligence může napomoci zvýšení efektivity firem i veřejného sektoru. Zrychlit procesy ale také zkvalitnit výsledné produkty.”

Budoucnost práce i postoj seniorů

V souvislosti s digitalizací rezonuje u Hartmana nejvíce téma budoucnosti práce to, jakým způsobem budeme pracovat, jakým způsobem nás ovlivní inovace v oblasti využití umělé inteligence při různých pracovních činnostech v různých odvětvích. S tím velmi úzce souvisí aspekt vzdělávání, protože využití umělé inteligence se musíme naučit a je třeba s tím začít již na základní škole. 

Neopomíjí ani důležitost faktu, že starší generace nemusí být v digitalizaci a nových technologiích natolik zdatná. „Pro starší generaci jde o velmi vzdálené téma, které je dobré jim vysvětlovat a snažit se jim pomoci zorientovat v této problematice.”

Zájem firem o poradenské služby v oblasti ESG podle Hartmana roste. Poradit si nechávají zejména velké firmy, kterým EY pomáhá s vytvořením ESG strategie a nastavením ESG reportingu. V oblasti digitální transformace a využití umělé inteligence klade firma EY důraz na efektivitu výsledku tak, aby transformace měla hmatatelný efekt na snížení nákladů nebo zvýšení kvality. Je třeba zohlednit také etické aspekty a podporovat vzdělávání na všech úrovních. Výzvy spojené s budoucností práce a adaptací společnosti, včetně seniorů, do moderního technologického a digitálního světa ukazují na potřebu komplexního přístupu k digitálnímu rozvoji společnosti.

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru