Nahradí i právníky umělá inteligence? Podle Hany Gawlasové ne všechny

Firmy přistupují ke kybernetické bezpečnosti s ohledem na jejich dosavadní zkušenosti. Logicky, pokud byly ohroženy kybernetickým útokem, případně přespříliš horlivým poradcem, jsou zpravidla lépe připravené. „Pokud ta firma absolvovala nějaký útok, třeba nějaký ransomware útok, kdy jim někdo zablokoval data a požadoval nějaké výpalné, tak bude určitě v situaci, kdy vylepšila procesy a přístup ke kybernetické bezpečnosti,” přibližuje Hana Gawlasová z Deloitte Legal.

Lepší bezpečnostní opatření mají také společnosti s poradcem, který doporučuje vybudování kvalitní infrastruktury, a tím zlepšení bezpečnosti. „Obecně máte-li špatnou zkušenost s nějakým útokem na vaše data, na vlastní infrastrukturu, tak pravděpodobně se postaráte, aby se to příště nestalo.” 

Poradenství se hodí každé firmě v každé době

Podle zkušeností Gawlasové je poptávka po právních službách stále vysoká. I v advokacii funguje poradenství cyklicky a vždy záleží na oboru, ve kterém poradenství potřebujete. „Někdy potřebujete poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, protože se blíží nová regulace. Někdy zase potřebujete poradenství z oblasti fúzí a akvizic, protože chcete investovat do zajímavého aktiva, nebo něco ze svého portfolia prodat.”

Většina advokátních oborů funguje v cyklech, které sledují ekonomické nebo právní prostředí a jejich vývoj. Některé z nich jsou potřebné bez ohledu na prosperitu ekonomiky, jak uvádí Gawlasová: „Když jste advokát, který radí v oblasti pracovního práva, tak to je jeden z mála oborů, kde to poradenství je vždy potřeba. Jste-li zaměstnavatel a je-li konjunktura, chcete, aby vaši zaměstnanci pracovali velmi dobře, chcete se o ně postarat a chcete jim vytvořit dobré prostředí. Pokud jste zaměstnavatel za doby ne tak ekonomicky příznivé, tak potřebujete restrukturalizovat. A zase potřebujete poradenství v oblasti pracovního práva.”

Digitální revoluce v advokacii

Současná doba láká k využívání umělé inteligence. V advokacii se ale zatím neuplatňuje tolik, jak by se očekávalo. Otázkou je, zda bude situace za deset let natolik diametrálně odlišná, že by mohla nastat situace, kdy řady advokátů notně prořídnou. 

Technický vývoj a pokrok není ale záležitostí novou, probíhá již desítky let a všechny tehdy nové technologie byly přínosem, posunem a usnadněním práce. Umožnily například pracovat dálkově a poskytovat tak poradenství klientů takřka odkudkoliv. Pokrok a nové technologie jsou „extrémně prospěšné, protože zrušily určité institucionalizované otroctví, kdy jsme museli být v kanceláři od rána do večera, protože kancelář bylo jediné místo, kde byly k dispozici počítače, kde byla k dispozici tiskárna, kde byl k dispozici fax a kde byl jeden e-mailový účet.”

Jedním příkladem za všechny dříve nové technologie je e-mail, který lze považovat za průlomovou technologií, která spoustu věcí usnadnila a posunula kupředu. Podobně skvělou inovací bylo používání mobilních telefonů BlackBerry, byť v celkovém kontextu to vlastně bylo jen „na chvíli“. Naprosto průlomovým se stalo používání mobilních telefonů pro běžné poskytování služeb, komunikaci s klienty, kolegy a úřady a to komunikaci jak hlasovou, tak datovou a audiovizuální.

Gawlasová shrnuje: „Takže obecně jakákoliv technologie, která právním a jiným poradcům umožnila pracovat třeba od klienta, obecně na dálku, byla pro nás a pořád je úžasná.” 

Místo právníka umělá inteligence. Sci-fi, nebo budoucnost?

„Doufám, že přežijeme i umělou inteligenci. A když nepřežijeme úplně všichni, tak aspoň někteří z nás.” Toto přání Gawlasové je jistě splnitelné, protože právní poradenství bude mít vždy přidanou hodnotu, jelikož musí obsahovat nezbytný lidský prvek. Umělá inteligence může pomoct s komoditizovanými službami – dokáže napsat a zrevidovat například NDA (Dohoda o mlčenlivosti, anglicky Non-Disclosure Agreement) mnohem rychleji než právník-člověk. Otázkou však je, zda umělá inteligence dokáže tak dobře vyjednat například SPA (Smlouvu o koupi a prodeji akcií, Sales and Purchase Agreement). Předpokládá se, že u poradenství vyžadujícího lidský prvek (rodinné právo, trestní právo, vyjednávání apod.) bude nadále poradce-člověk naprosto nepostradatelný.

Obecně ve všech procesních záležitostech, ve kterých dává advokát nebo advokátka důležitou přidanou hodnotu, je nepravděpodobné stoprocentní nahrazení stroji. To neznamená, že technologie nemůžou být podpůrnými nástroji právníků, nebo že určité služby bude poskytovat pouze stroj. 

Jistá obezřetnost je nutná při každém masovém využívání technologií v právním i jiném poradenství. Už před lety byly jako velká hrozba vnímány první vyvinuté aplikace, které dokázaly samostatně vytvořit výstupy, pokud člověk vložil potřebná data. Jejich masové nasazení má určitě své limity, co se týká přidané hodnoty, praktického využití u konkrétního případu a také možné deformace trhu poradenských služeb.

AI jako asistentka?

Umělá inteligence nebude nikdy pouhou asistentkou, je něčím víc a tudíž “hrozba pro určité typy poradenské práce“ zde určitě je. Vhodnější označení pozice je spíš kvalifikovaný pisatel, který se ovšem potřebuje stále na něčem učit a potřebuje obsáhlá vstupní data jako zdroj informací. 

Velmi důležitou složkou je kontrola výstupů vytvořených  AI. Zatím stále je potřeba osoba poradce, která výstup zkontroluje a řekne, co s ním dál, případně někam donese nebo odešle tam, kam patří.

Gawlasová z Deloitte Legal věří, že s ohledem na současnou situaci, bude budoucnost poradenství i advokacie obohacena o využívání umělé inteligence, která by pomohla vykonávat práci lépe, rychleji a efektivněji.

Firmy, které mají kvalitní kybernetickou bezpečnost, digitalizované právní odvětví, a aktivně reagují na kybernetické výzvy, jsou lépe chráněny, zabezpečeny a nemusejí se bát o svá data. Klíčovým faktorem je odborné poradenství, které hraje nezastupitelnou roli v zdokonalování bezpečnostních opatření. I přes vzestup umělé inteligence je lidský prvek nezbytnou součástí právního poradenství. Integrace moderních technologií vyžaduje obezřetnost, na druhou stranu mohou nové nástroje efektivně podporovat právníky v rutinních úkolech. Budoucnost právního odvětví se tak nese ve znamení synergického spojení lidské inteligence s technologickými možnostmi.

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru