Jiří Hub vzkazuje: „Firmy, nebojte se digitalizovat!“

Firma s dlouholetou tradicí, Asseco Solutions, je na trhu více než třicet let a můžeme ji tak považovat za jednoho z lídrů trhu na poli podnikových informačních systémů. To bylo primárním impulsem pro splnění jisté morální a etické povinnosti vyjádřit se k tématu digitalizace podniků, protože jejich produktem je software právě pro firmy. 

Lídr na trhu pro digitalizování podniků

Jejich analýzy se zaměřují na srovnání trhu v České republice a v Evropské unii. Konkrétně se zajímají o to, jakým způsobem podniky přistupují k digitalizaci, jaké systémy používají “a případně jim radíme, nebo doporučujeme, kterých trendů by se mohli “chytit”, a které by pro ně mohly být vhodné,” doplňuje výkonný ředitel Jiří Hub.

První výsledky ukazují, že se Česká republika pohybuje na středu osy, tedy v průměru, což je pozitivní informace. “Na druhou stranu z toho já osobně úplně šťasten nejsem,” přiznává Hub. Do popředí se dostávají nejen země západní, ale také ty, které se k Evropské unii připojily později, příkladem mohou být Pobaltské státy.

Trendy v podnikových software

Naprosto největším trendem posledních let je, jak mnozí jistě tuší, celková digitalizace podniků. Ředitel společnosti podotýká: “Na jednu stranu je to sice buzzword. Na druhou stranu, co se podniků a podnikových informačních systémů týká, tak je to naprosto nezadržitelný trend.” 

Jednou z příčin tohoto exponenciálního vývoje je obecná digitalizace prostupující naše životy, dnes již téměř na každém kroku. Stačí se podívat, co vše máme jako občané dostupné v digitální podobě, kde všude lze využít aplikace a mobilní telefony či počítače s připojením k internetu. Přímým důsledkem toho je rozšíření digitalizace do dalších a dalších oblastí.

Jak občanům, tak i podnikům mohou tyto změny přinést spoustu pozitivního – jako je například zrychlení obrátkovosti, vyšší produktivita nebo efektivnější procesy. Digitalizace, spolu s robotizací a využitím nástrojů umělé inteligence může firmám pomoci i s nedostatkem pracovní síly. S tím v posledních letech bojují podniky v celé Evropské unii, zejména pak v České republice. Díky zavedení a využívání moderních technologií by se s tímto problémem již nemusely společnosti tolik potýkat, a dokonce by mohly zvýšit svou prosperitu a zrychlit vývoj bez potřeby náboru řady nových pracovníků.

Nejzásadnější překážkou je nezájem 

Ne všichni přijímají změny pozitivně a vřele, a to platí také o podnicích. Převažuje nezájem a mnoho vedoucích firem, někdy i jejich majitelé a ředitelé se domnívají, že se jedná pouze o trend, který pomine, a oni se tomuto procesu vyhnou. Někteří uvádějí finanční překážky, “což je podle mě naprosto lichá obava,” komentuje Hub. 

Naprosto základní a zásadní radou Jiřího Huba firmám je, že přes všechny obavy by se měly k digitalizování odhodlat: “Já vím, že to zní skoro až banálně, ale nemyslím si, že by celá populace, už vůbec ne podniky, byly takto nastaveny a připraveny. Není to jenom trend, je to nezadržitelná skutečnost, to je realita.” Proto by se měl každý připravit a rozmyslet si, co od inovací očekává a jaký má cíl. Jen díky tomu je možné ve svém podniku digitalizování vést a ovlivňovat jím chod firmy podle svých záměrů. 

Závěrečná slova Huba zní: “Digitalizace není zdaleka o penězích. Ale o tom, jestli chci, anebo nechci.” Nezáleží tedy na velikosti podniku, počtu zaměstnanců a obratu, ale pouze na vůli a cíli, kterého chce vedení podniku dosáhnout.

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Přejít nahoru