Zdržení implementace revize RVP kvůli nedostatku techniky ve školách. Mobilní učebna pomůže připravit žáky na moderní svět 

Takřka revoluční projekt Mobilní učebna je řešením aktuální problematické situace moderního způsobu vyučování na základních a středních školách. Žáci a studenti mají být nově vyučování moderními způsoby a metodami za využití počítačové techniky. Velkým nedostatkem a problémem je pro většinu škol nedostatek klasických počítačových učeben, ve kterých by měla nová výuka probíhat. Problémem však není jen nedostatek vybavených učeben, ale také nedostatek možný prostor a financí pro jejich zřízení, které by komplikovala i časová náročnost rekonstrukce. „Proto jsme vymysleli projekt Mobilní učebny Mironet, což je fakticky vozík s notebooky, na kterém je umístěn navíc server, baterie a učitelský počítač. To znamená, že to celé funguje jako nezávislá síť, kterou si můžete kamkoliv převést a provádět tam výuku,” popsal svůj projekt Robert Novotný z Mironetu. Díky tomu je možné během jakékoliv vyučovací hodiny, jakéhokoliv předmětu v jakékoliv třídě používat Mobilní učebnu a tím i vyučovat moderně.

Motivace vs. překážky v cestě za spásou školství

Hlavním impulsem a důležitým prvkem pro úspěch projektu je motivace. V případě tohoto projektu, stejně jako v mnoha jiných, byl podnětem pro jeho vznik problém. „Děti nemají možnost se učit, tak jak by potřebovaly, na počítačích. Když se předpokládá, že moderně se bude učit matematika, zeměpis, dějepis na počítačích. Ale ty školy nemají tu možnost to těm dětem zprostředkovat.” Proto celá řada škol začne, nebo již začala, hledat řešení této, možná na první pohled, bezvýchodné situace. Prostorů pro výuku, času na jejich rekonstrukci a hlavně financí je málo. Naprosto ideálním řešením je tak Mobilní učebna, kterou vyvinula společnost Mironet ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Díky ní může škola svým žákům zprostředkovat možnost učit se libovolně kdekoliv v rámci školy.

Žádný projekt, ani Mobilní učebna, se během svého vývoje neobejde bez problémů, nefunkčních prvku a bez práce na jeho zdokonalování. „Byly to často banální problémy. Třeba to, že ta váha té učebny, včetně těch notebooků, je docela vysoká a jenom přejet práh třídy může být pro učitelku velice těžké zadání. A proto jsme třeba řešili situaci vyřešení těch koleček, které dokážou přejet právě ten práh, nebo práh výtahu,” popisuje již překonané komplikace ve vývoji Mobilní učebny Novotný z Mironetu.

Problémy s manipulací nebyly jediným zádrhelem, objevily se i technické problémy – například ohledně přizpůsobení software daným osnovám. Ale i s tím si tým vývojářů poradil. Více detailnějších informací a parametrů o Mobilní učebně naleznete na e-shopu Mironet.

Mobilní učebna pomůže s problémy v souvislosti s revizí RVP 

Českým školstvím poslední dobou hýbe změna Rámcových vzdělávacích programů. Ty obsahují Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání. Byly provedeny dva typy revizí RVP. Malá revize, která se zaměřuje na proměnu výuky informatiky a velká, věnující se vyučování všech ostatních předmětů.

Obecně je snaha o modernizaci výuky předmětů jako zeměpisu, matematiky nebo fyziky. Výčet předmětů se bude v dalších letech navyšovat o další. Žáci by se měli učit novým způsobem za použití počítačů a moderních technologií obecně. „Ale, aby to bylo možný vůbec realizovat, tak musí být dostatek techniky a musí být vlastně ta technika mobilní. A to je vlastně to, co jsme vyřešili.”

Odpor pedagogů ke změnám

Univerzita Karlova a společnost Mironet provedli mezi učiteli na školách šetření, v rámci kterého zjistili vysokou přetíženost pedagogů denní rutinou jejich práce. Mnoho času musí věnovat současné výuce a svým žákům v rámci vyučovacích hodin, které mají odučit. A těch je skutečně velké množství. Důsledkem toho nemají dostatek času na přípravu nových požadavků na vyučování. Aby mohli naplnit požadavky revizí a učit moderně, musí mít dostatek času a prostoru k prostudování materiálů, novinek a obecně pro svůj rozvoj. Nelze tedy tvrdit, „že by se tomu bránili apriori, jako novinkám v technologiích, ale že nemají čas pro sebe a pro své vlastní vzdělávání, to je ta věc, která z našeho pohledu nejvíce brání v rozšiřování těch nových technologií,” hodnotí postoj pedagogů k moderním technologiím Novotný.

Projekt Mobilní učebna představuje inovativní odpověď na nedostatek počítačových učeben v českých školách. Využívá mobilního vozíku s notebooky, serverem a bateriemi, umožňující flexibilní výuku a také moderní přístup k vzdělávání, čímž reaguje na aktuální potřeby školství. Podle generálního ředitele Mironetu, Roberta Novotného, přináší praktické řešení pro moderní výuku a zároveň pomáhá pedagogům překonat překážky spojené s nedostatkem času a prostoru pro inovace ve výuce. Dále prozradil, že kromě dodávání Mobilních učeben do škol, Mironet, jakožto e‑shop proniká na Slovensko. 

Přejít nahoru