Pořadatel
zde umístit informace o pořadateli ve smyslu, že se jedná o nezávislou apolitickou organizaci, spolu s tím, co se týká technologické platformy a klastru (podpora výzkumu)

Přejít nahoru