Mironet vyvinul software pro plánování výuky

Společnost Mironet ve spolupráci s Univerzitou Karlovou vyvinula software, který umožní učitelům efektivně plánovat prezenční i distanční výuku. Cílem této spolupráce bylo vytvoření aplikace EDUBO pro učitele. Její vlastnosti odpovídají nejen novým požadavkům v rámci revize RVP, ale zároveň reflektují potřeby škol při přechodu na nouzovou distanční výuku, jako tomu bylo například během pandemie COVID-19.

Plánování výuky nebylo nikdy efektivnější

Díky aplikaci budou moci vyučující efektivně plánovat a strukturovat výukové materiály a ty následně organizovat do tematických bloků a lekcí. „Díky tomuto softwaru budou mít učitelé přístup ke komplexnímu prostředí, které jim umožní spravovat všechny aspekty výuky,“ popisuje generální ředitel společnosti Mironetu Robert Novotný.

V rámci přípravy vyučování může učitel vytvořit plán hodiny či celého tématu, který může následně sledovat ze tří typů pohledů. První mu umožní kompletní přehled materiálů, druhý bude poskytovat informace o materiálech pro dané vyučovací jednotky a poslední ukáže, k čemu budou mít přístup žáci. Zároveň si vyučující může vybrat, jestli zobrazí žákům a studentům všechny potřebné materiály postupně nebo najednou, což jim umožní se na hodinu připravit.

Kromě materiálů nabídne software učitelům i možnost naplánovat si, jaké úkoly a činnosti budou žáci v dané hodině dělat. Zde mohou nastavit různé parametry, jako například formu, obsah či použité pomůcky. Učitel k nim může přidat také materiály k nastudování nebo vzorové úlohy a opět určit, kdo a kdy k nim bude mít přístup.

Vyučující bude aktivní i během výuky

Učitelé mohou pro zefektivnění své práce využívat nejen aplikaci EDUBO určenou pro přípravu výuky, ale i aplikaci Veyon. Ta slouží pro správu a monitorování počítačů ve vzdělávacím prostředí, má vyučující přehled i o činnosti žáků v průběhu výuky. Kromě dohledu nad prací žáka a jeho následného hodnocení umožňuje aplikace i asistenci ze strany učitele. Vyučující může komunikovat se žákem například prostřednictvím zpráv nebo v případě potřeby převzít kontrolu nad jeho počítačem pomocí vzdáleného přístupu. Zde může docházet k názorným ukázkám daných úkolů či pomoci studentům, kteří nedrží vždy stejné tempo s ostatními spolužáky.

Přejít nahoru